За нас

Квалифицирани инженери, които се занимават със специализирано проектиране насочено към системите за контрол на достъп, гарантират високо качество и надежност на предлаганите продукти.

Основната цел на DSD е непрекъснат стремеж към подобряване на изделията чрез въвеждане на нови технологии и ресурси удовлетворяващи нуждите на потребителите.

Имате идеи за проекти и Ви трябва допълнителна автоматизация или автоматика. Нуждаете се от софтуерни или хардуерни решения или насоки. Споделете ги с нашия екип и ние ще Ви помогнем да ги реализирате.

Нашите предимства

качество


Държим на качеството изграждайки го в качествен проект, минавайки през качественото производство и стигайки до качествено изделие, задоволяващо нуждите на клиента.

надеждност


Търсейки надеждността на електронните компоненти, ние се стремим да запазим зададените характеристики, през зададен период от време, при определени условия за използване.

цена


Качественото изпълнение на изделието и надеждността на използваните елементи помагат за правилното оптимизиране на цената, която да задоволява нуждите на клиента.